Suradnja među programskim državama

Ovaj model međuinstitucijskih sporazuma potpisuju isključivo programske zemlje (zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Makedonija, Srbija).

Potpisivanjem međuinstitucijskog sporazuma uključene ustanove pristaju surađivati radi razmjene studenata i/ili osoblja u okviru programa Erasmus+. U sporazumu se definira tijek mobilnosti i tip mobilnosti,  područje razmjene, te broj studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja. 

Lista potpisanih sporazuma po sastavnicama Sveučilišta u Splitu, dostupna je na linkovima: