Rezultati Natječaja

Odluka o organizaciji kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programme – BIP) u okviru Ključne aktivnosti 1 ERASMUS+ programa projekt 2021-1-HR01-KA131-HED-000003747