Suradnja među programskim državama (KA103)

Stranica je u izradi.

AKTIVNOSTI

  • podučavanje za nastavno osoblje (STA)
  • osposobljavanje za nastavno i nenastavno osoblje (STT)

Kod aktivnosti podučavanje sudionici moraju imati znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta. Također je moguće sudjelovanje zaposlenika u statusu znanstvenog novaka uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave. Kod aktivnosti osposobljavanje sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

TRAJANJE MOBILNOSTI

Mobilnost u svrhu podučavanja može trajati najmanje 2 dana (uvjet je održavanje najmanje 8 sati nastave), a najviše 2 mjeseca.

Mobilnost u svrhu osposobljavanja mora također trajati najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca.

FINANCIJSKA POTPORA

Sredstva koja se dodjeljuju osoblju sadržavaju životne i putne troškove.

Životni troškovi (subsistence costs) obuhvaćaju trošak smještaja i prehrane, osiguranje osobe, vožnju, i sl.

Iznos životnih troškova za svaku pojedinačnu osobu iznosi 90% najvišeg iznosa dnevnice određene od strane Europske komisije i može se naći u Tablici za izračun financijske potpore za (ne)nastavno osoblje.

Putni troškovi uključuju troškove putovanja iz Hrvatske do odredišta u inozemstvu i natrag uključujući i moguće troškove za izdavanje vize. Potpora za putne troškove isplaćuje se u paušalnom iznosu prema udaljenosti. Za destinacije udaljene manje od 100 km neće se pokrivati putni troškovi.

Iznos za troškove puta izračunava se na temelju kalkulatorom određene zračne udaljenosti između polazišta i destinacije u jednom smjeru (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm), a doprinos trošku se odnosi na dvosmjerno putovanje. Mjestom polaska smatra se mjesto gdje se organizacija pošiljatelj nalazi (Split), a mjestom održavanja aktivnosti smatra se mjesto gdje je smještena organizacija primatelj. U slučaju putovanja iz mjesta koje nije mjesto sjedišta organizacije pošiljatelja i/ili putovanja na mjesto koje nije mjesto gdje se organizacija primatelj nalazi, stvarni itinerar putovanja treba biti potkrijepljen putnim kartama ili drugim računima na kojima je navedeno mjesto polaska i dolaska.

Ponude za staff week-ove možete pregledati ovdje: http://staffmobility.eu/

Troškovi lokalnog (gradskog i prigradskog) prijevoza pokrivaju se iz sredstava za troškove života. Financijska potpora ne može se dodijeliti za pokrivanje putnih troškova unutar matične države osim ako su oni nužni sastavni dio putovanja u stranu državu.