Mobilnost studenata

Produžetak: 2.kruga Natječaja za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+KA107-omotnica ENI-Izrael

Produžuje se 2. krug Natječaja za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+ KA107-omotnica ENI-Izrael, kojeg je Sveučilište raspisalo  19. ožujka 2019. godine

Novi rok prijave: 1. 10. 2019.

Napomena: Sve aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus+ prema ovom produžetku i Natječaju mogu se ostvariti u ljetnom semestru akademske godine 2019./20. do zaključno s 15.7.2020.