Info za studente

AKTIVNOSTI

 • studijski boravak u okviru redovnog ili izvanrednog preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog ili stručnog studija na inozemnoj partnerskoj ustanovi uključujući izradu završnog rada (to ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija)
 • stručna praksa (puno vrijeme – 6 do 8 sati dnevno) uz uvjet da matična visokoškolska ustanova istu prizna kao dio studijskog programa (ukoliko to nikako nije moguće, stručnu praksu potrebno je unijeti u Dopunsku ispravu o studiju)

* Studenti u trenutku odlaska na mobilnost moraju biti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija (iznimka: kod odlaska na stručnu praksu moguće je i sudjelovanje studenata koji su upisani u prvu godinu preddiplomskog studija).

Student koji upisuje 1. godinu diplomskog studija treba dostaviti potvrdu o upisu (statusu).

KAKO POSTATI ERASMUS+ STUDENT?

Sveučilište u Splitu redovito raspisuje natječaje za mobilnost u svrhu Erasmus studijskog boravka i Erasmus stručne prakse.

Prije prijave potrebno je kontaktirati Erasmus koordinatora na matičnoj sastavnici.

Popis ERASMUS koordinatora
Popis ECTS povjerenika

Savjetujemo da prisustvujete Erasmus+ info danima koje Ured za međunarodnu suradnju redovito organizira.

2 - 12 mjeseci

1 mjesec mobilnosti odnosi se na razdoblje od 30 dana.

Prijave se rješavaju odmah po principu „first come, first served“.

Izračun se vrši prema datumima na potvrdama Letter of Confirmation (prije početka stručne prakse) i Statement of Host Institution koje nakon stručne prakse izdaje inozemna institucija, boravak uključuje i radne dane i vikend i ovaj dokument je relevantan za trajanje mobilnosti u slučaju nedoumice.

Financijska potpora isplaćuje se na način: 80% prije odlaska a 20% nakon povratka i dostave valjane dokumentacije.

Na Erasmus+ stručnu praksu je moguće otići unutar godine dana od završetka studija ukoliko se student/ica prijavi dok ima status studenta (prije završetka studija).

OSIGURANJE

Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti.
Osnovno osiguranje obično osigurava nacionalno zdravstveno osiguranje studenta i za njegovog boravka u drugoj zemlji EU preko europske zdravstvene iskaznice. Međutim, osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica ili privatno osiguranje možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje. Sveučilište će smatrati da je Korisnik svjestan obveza vezanih uz zdravstveno osiguranje.

Student je dužan sklopiti policu osiguranja od nezgode i od odgovornosti prije odlaska na Erasmus+ stručnu praksu (a nakon što mu je ista odobrena od strane Povjerenstva za odabir kandidata).

Preslika police osiguranja i europske zdravstvene iskaznice mora se priložiti Ugovoru između visokog učilišta i studenta.

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

KOLIKO PUTA MOBILNOST?

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici financijske potpore za mobilnosti do ukupno 12 mjeseci na svakoj razini studija (preddiplomski uključujući short cycle (EQF razine 5 i 6), diplomski (razina 7), doktorski (razina 8), neovisno o tome koliko puta.

ŠKOLARINA I OSTALE NAKNADE

Studenti ostaju upisani na svoje matično visoko učilište za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.

ERASMUS STUDENTI BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENTS)

Ovaj pojam odnosi se na studente koji imaju status Erasmus+ studenta jer udovoljavaju svim potrebnim uvjetima, ali ne primaju financijsku potporu jer su se iskoristila raspoloživa sredstva prije kraja natječaja.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnoj instituciji. Konačan iznos financijske potpore za akademsku godinu 2014./15. određuje Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) i to na sljedeći način:

 • mobilnost prema državi viših troškova života: studenti će primiti višu financijsku potporu
 • mobilnost prema državi sličnih troškova života: studenti će primiti srednje visoku financijsku potporu
 • mobilnost prema državi nižih troškova života: studenti će primiti nižu financijsku potporu

Programske zemlje su podijeljene u sljedeće tri skupine:

Financijska potpora eur/mjesečno
Skupina 1
Programske zemlje s višim troškovima života
Austrija, Danska, Finska, Francuska,
Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška,
Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo
460
Skupina 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života
Belgija, Hrvatska, Češka, Cipar, Njemačka,
Grčka, Island, Luksemburg, Nizozemska,
Portugal, Slovenija, Španjolska, Turska
410
Skupina 3
Programske zemlje s nižim troškovima života
Bugarska, Estonija, Mađarska,
Latvija, Litva, Malta, Poljska,
Rumunjska, Slovačka, Makedonija
360

JEZIČNA PRIPREMA

Određene inozemne institucije zahtijevaju potvrde o znanju stranog jezika za Erasmus+ studente. Uglavnom se radi o engleskom, a nerijetko i jeziku države u koju se dolazi. Studenti su se dužni informirati o jezičnim kompetencijama koje prihvatna ustanova zahtijeva. Uredu za međunarodnu suradnju je, na zahtjev, prije mobilnosti potrebno priložiti i potvrdu o znanju određenog stranog jezika.

Svi studenti kojima je radni jezik mobilnosti engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski ili nizozemski, obvezni su prije odlaska i po povratku s mobilnosti pisati online test procjene jezičnih kompetencija (osim ako im je jezik mobilnosti materinski). Rezultati online jezične procjene nisu uvjet za odlazak na mobilnost, a na uvid ih imaju student i matično visoko učilište.

Ukoliko student/ica želi, matično visoko učilište, kako bi pomoglo u pripremi za aktivnost mobilnosti, studentu/ici može dodijeliti besplatan online jezični tečaj na engleskom, njemačkom, talijanskom, španjolskom ili nizozemskom jeziku.

OBVEZE STUDENTA PRIJE MOBILNOSTI

 • proučiti internetske stranice prihvatne ustanove
 • ishoditi scan potpisanog i pečatiranog Letter of Confirmation dokumenta od prihvatne ustanove
 • elektronski ispuniti i vlastoručno potpisati Prijavni obrazac, CV u Europass formatu, motivacijsko pismo na eng. jeziku (za Sveučilišno povjerenstvo), ishoditi prijepis svih ocjena na studiju (obe razine)
 • ishoditi Potvrdu o usklađenosti stručne prakse s ishodima studija u nadležne osobe na matičnoj sastavnici
 • u suradnji s ECTS povjerenikom svoje sastavnice sastaviti LA - Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti), a kojeg potpisuju student, odgovorna osoba na sastavnici (ECTS povjerenik, voditelj studija, Erasmus koordinator
 • isl.) te prihvatna ustanova
 • sklopiti Ugovor o stručnoj praksi sa Sveučilištem
 • sklopiti policu osiguranja i dobiti europsku karticu zdravstvenog osiguranja

OBVEZE STUDENTA PO POVRATKU NA MATIČNO UČILIŠTE

Po povratku s inozemne ustanove studenti su dužni matičnom visokom učilištu dostaviti:

 • Presliku LA
 • Izjavu inozemne institucije- Statement of Host Institution
 • Potvrdu o radu - Transcript of Work
 • Završno izvješće - Final form - student putem poveznice koju zaprimi na svoj e-mail ispunjava na mrežnoj stranici EU Commission

Nedavno diplomiranim studentima Erasmus+ stručnu praksu je moguće priznati na sljedeća dva načina:

 • potvrdom Sveučilišta da su za vrijeme dok su još bili studenti određenog fakulteta UNISTa bili odabrani za mobilnost te da su istu obavili (nakon što od studenata dobijemo svu dokaznu dokumentaciju)

 

3 - 12 mjeseci

1 mjesec mobilnosti odnosi se na razdoblje od 30 dana.

Početkom razdoblja mobilnosti će se smatrati prvi dan kada je student obvezan biti nazočan u inozemnoj ustanovi a datumom završetka posljednji dan kada je student obvezan biti nazočan u inozemnoj ustanovi.

Izračun se vrši prema datumima iz Prijepisa ocjena (Transcript of Records) te iz potvrde o dolasku/odlasku (Certificate of Arrival and Departure) koje izdaju inozemna sveučilišta.

 

OSIGURANJE

Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti.
Osnovno osiguranje obično osigurava nacionalno zdravstveno osiguranje studenta i za njegovog boravka u drugoj zemlji EU preko europske zdravstvene iskaznice. Međutim, osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica ili privatno osiguranje možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje. Sveučilište će smatrati da je Korisnik svjestan obveza vezanih uz zdravstveno osiguranje.

Preslika police osiguranja/europske zdravstvene iskaznice mora se priložiti Ugovoru između visokog učilišta i studenta.

 

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

 

KOLIKO PUTA MOBILNOST?

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici financijske potpore za mobilnosti do ukupno 12 mjeseci na svakoj razini studija (preddiplomski uključujući short cycle (EQF razine 5 i 6), diplomski (razina 7), doktorski (razina 8)), neovisno o tome koliko puta.

 

ŠKOLARINA I OSTALE NAKNADE

Erasmus+ studentima ne smije se naplaćivati školarina na inozemnim ustanovama kao niti bilo kakve druge naknade koje se ne naplaćuju niti matičnim studentima.

Studenti ostaju upisani na svoje matično visoko učilište za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.

 

ERASMUS STUDENTI BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENTS)

Ovaj pojam odnosi se na studente koji imaju status Erasmus+ studenta jer udovoljavaju svim potrebnim uvjetima, ali ne primaju financijsku potporu.

 

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnom sveučilištu. Prije mobilnosti isplaćuje se 80% ukupnog iznosa, a po povratku s mobilnosti, u slučaju ispunjenja svih obveza, ostatak potpore sukladno broju dana na mobilnosti.

 

Konačan iznos financijske potpore određuje Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) i to na sljedeći način:

 • mobilnost prema državi viših troškova života: studenti će primiti višu financijsku potporu
 • mobilnost prema državi sličnih troškova života: studenti će primiti srednje visoku financijsku potporu
 • mobilnost prema državi nižih troškova života: studenti će primiti nižu financijsku potporu

 

Programske zemlje su podijeljene u sljedeće tri skupine:

Financijska potpora eur/mjesečno
Skupina 1
Programske zemlje s višim troškovima života
Austrija, Danska, Finska, Francuska,
Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška,
Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo
460
Skupina 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života
Belgija, Hrvatska, Češka, Cipar, Njemačka,
Grčka, Island, Luksemburg, Nizozemska,
Portugal, Slovenija, Španjolska, Turska
410
Skupina 3
Programske zemlje s nižim troškovima života
Bugarska, Estonija, Mađarska,
Latvija, Litva, Malta, Poljska,
Rumunjska, Slovačka, Makedonija
360

 

 

 

JEZIČNA PRIPREMA

Brojna sveučilišta zahtijevaju potvrde o znanju stranog jezika za Erasmus+ studente. Uglavnom se radi o engleskom, a nerijetko i jeziku države u koju se dolazi. Studenti su dužni informirati se o jezičnim kompetencijama koje prihvatna ustanova zahtijeva.

Svi studenti kojima je radni jezik mobilnosti engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, nizozemski, poljski, portugalski, švedski, češki, danski, grčki mađarski, finski, bugarski, rumunjski, slovački i hrvatski obvezni su prije odlaska i po povratku s mobilnosti pisati online test procjene jezičnih kompetencija (osim ako im je jezik mobilnosti materinski). Rezultati online jezične procjene nisu uvjet za odlazak na mobilnost, a na uvid ih imaju student i matično visoko učilište. 

Ukoliko student želi, matično visoko učilište, kako bi pomoglo u pripremi za aktivnost mobilnosti, studentu može dodijeliti besplatan online jezični tečaj na radnom jeziku - jeziku poduke.

Ako je pri prvoj procjeni postigao razinu poznavanja radnog jezika između B2 i C2, student može koristiti jezični tečaj na radnom jeziku ili ima mogućnost pratiti jezični tečaj na lokalnom jeziku (jeziku zemlje u koju odlazi, ako je on različit od radnog jezika).

 

 

OBVEZE STUDENTA PRIJE MOBILNOSTI

 • proučiti internetske stranice inozemnog sveučilišta, informirati se o roku za prijavu
 • u suradnji s ECTS povjerenikom svoje sastavnice sastaviti LA - Learning Agreement (Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti), a kojeg potpisuju student, odgovorna osoba na sastavnici (ECTS povjerenik, voditelj studija, Erasmus koordinator isl.) te prihvatna ustanova
 • sklopiti Ugovor o studijskom boravku sa Sveučilištem
 • sklopiti policu osiguranja/dobiti europsku karticu zdravstvenog osiguranja 

 

OBVEZE STUDENTA PO POVRATKU NA MATIČNO UČILIŠTE

Po povratku s inozemnog visokog učilišta/organizacije studenti su dužni matičnom visokom učilištu dostaviti:

 • Presliku LA i izmjenu u LA
 • Izjavu inozemne visokoškolske ustanove - Certificate of Arrival and Departure
 • Prijepis ocjena - Transcript of Records (popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ocjenama tj. popis ECTS bodova za izvršene aktivnosti)
 • Završno izvješće - Final form student putem poveznice koju zaprimi na svoj e-mail ispunjava Završno izvješće na mrežnoj stranici EU Commission
 • Izvješće mentora u slučaju pisanja završnog/diplomskog rada / doktorske disertacije (pdf / doc)

 

STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa imaju mogućnost dobiti dodatna financijska sredstva u iznosu od 200 EUR za odlazak na mobilnost. 

Pri odabiru studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodatnu potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa, u izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod). 

Popis svih neoporezivih dohodaka je dostupan na poveznici http://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak