Erasmus+Erasmus+: program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020. Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ zamijenio je 7 ranijih programa: Program za cjeloživotno učenje (s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Sedmogodišnji program imat će budžet od 14.7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od čak 40 posto u odnosu na postojeće programske budžete.

Erasmus+ sastoji se od sljedećih aktivnosti:

• Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
• Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
• Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika
• Aktivnosti Jean Monnet
• Sport 

Više o programu Erasmus+ na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU te stranicama Izvršne agencije u Briselu

Programski vodič za Erasmus+ 

Sveučilište u Splitu je uspješno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje te potprogramu Erasmus, nastavilo sudjelovanjem u programu Erasmus+.

Uvjet za sudjelovanje u Erasmus+ programu je Erasmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020) koja je Sveučilištu u Splitu dodijeljena 2013. godine.

Sastavni dio Erasmus povelje za visoko obrazovanje je Erasmus Policy Statement kojom se utvrđuju strategije suradnje Sveučilišta za sve aktivnosti u sklopu Erasmus+ programa.

Erasmus ID kod Sveučilišta u Splitu je: HR SPLIT01

PIC broj: 999818189

Broj Erasmus povelje za visoko obrazovanje: 255210-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE
 

Info za studente
Info za osoblje
Među-institucijski sporazumi
Natječaji

Info za studente
Info za osoblje
Među-institucijski sporazumi
Natječaji
Ponude stručne prakse