Formiranje baze istraživačkih praksi za studente diplomskih studija

U sklopu projekta SEA-EU 2.0 započinje aktivnost kreiranja baze istraživačkih praksi za studente diplomskih studija alijanse SEA-EU. Ideja ove aktivnosti je studentima ponuditi bazu mogućnosti za obavljanje istraživačke prakse u različitim disciplinama u laboratorijima diljem Alijanse. 

Ako ste voljni u svom laboratoriju ugostiti studente s ostalih osam partnerskih sveučilišta koji pohađaju diplomsku razine studija, javite se SEA-EU uredu Sveučilišta u Splitu.

Poziv se odnosi na iduću akademsku godinu (2023./2024.). Praksa može, ali ne treba biti plaćena, već se studenti mogu prijaviti na Erasmus+ sredstva na matičnim sveučilištima i tako sufinancirati svoj boravak u Splitu. 

Primjer kako izgledaju objavljeni pozivi za sudjelovanja u istraživačkim praksama koje je objavilo Sveučilište u Brestu (Francuska) možete vidjeti na sljedećoj poveznici: https://sea-eu.org/master-internships-2023/ 

Rok za prijavu istraživačkog mjesta je 1. lipnja 2023. godine. 

 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte seaeu@unist.hr.