Suradnja s partnerskim zemljama

Od 2015. godine, visoka učilišta imaju priliku prijaviti Erasmus+ projekte mobilnosti koji uključuju razmjenu studenata i članova (ne)nastavnog osoblja s partnerskim zemljama izvan Europske unije odnosno projekte mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107).

Ciljevi aktivnosti KA107 su povećati privlačnost europskog sustava obrazovanja te pružiti potporu visokim učilištima iz Europe na svjetskom tržištu obrazovne ponude. Posebna pažnja pridaje se suradnji sa slabije razvijenim zemljama, studentima slabijeg socioekonomskog statusa kao i studentima s posebnim potrebama. Posljedično, aktivnost KA107 odražava ciljeve i prioritete europske vanjske politike te bi trebala pridonijeti suradnji između EU i partnerskih zemalja.

Projekti mobilnosti uključuju dolaznu i odlaznu mobilnost koje obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:


1)mobilnost studenata u svrhu studija,

2)mobilnost studenata u svrhu stručne prakse

3)mobilnost osoblja u svrhu podučavanja

4) mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja

 

TRAJANJE MOBILNOSTI

Studenti mogu provesti dio studija od 3-12 mjeseci na partnerskom visokom učilištu u okviru preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog studija na inozemnoj partnerskoj ustanovi uključujući izradu završnog rada.

Studentima se dodjeljuju sredstva za putne troškove i dnevnice za broj mjeseci/dana u trajanju koliko Agencija za mobilnost i programe EU dodijeli Sveučilištu u Splitu.

 

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Student ne može dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmus+ ako će njihov boravak biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Prijavom na Natječaj, kandidati potpisuju izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja. Pod dvostrukim financiranjem  ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

 

ERASMUS POTPORA

Stipendija obuhvaća putne i životne troškove. Erasmus+ stipendija od natječajne 2018. godine iznosi 700 eura mjesečno, a putni troškovi 20-1500 eura, ovisno o udaljenosti. 

Putni troškovi izračunavaju se pomoću Erasmus+ Distance kalkulatora

 

SUDIONICI S POSEBNIM POTREBAMA

Osoba s posebnim potrebama je sudionik mobilnosti čije fizičke, mentalne ili zdravstvene okolnosti zahtijevaju dodatnu financijsku potporu. Ako osoba s posebnim potrebama zadovolji natječajne uvjete za odlazak na mobilnost, ima pravo zatražiti dodatnu financijsku potporu. Sudionik mobilnosti posebno ispunjava prijavni obrazac objavljen na webu. Krajnji rok za prijavu je: 1. svibnja 2020.

 

STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Za studente koji se prijavljuju u partnerske zemlje prvi kriterij pri odabiru bit će akademski uspjeh. U slučaju jednake izvrsnosti što se tiče akademskog uspjeha, prednost se daje studentu slabijeg socioekonomskog statusa.

 

 

OBVEZE STUDENATA PRIJE ODLASKA NA MOBILNOSTI

1) Potpisivanje Learning agreementa

Student je dužan prije odlaska na inozemnu ustanovu sa svojim Erasmus koordinatorom usporediti studijski program na matičnoj i inozemnoj instituciji te izabrati kompatibilne kolegije koje će pohađati/polagati. Izabrani kolegiji/naziv završnog rada upisuju se u LA uz pripadajući broj ECTS bodova. LA, osim studenata, na matičnoj ustanovi potpisuje odgovorna osoba (Erasmus koordinator, ECTS povjerenik ili dekan sastavnice). Student šalje potpisani i pečatirani prijedlog LA na potpisivanje inozemnoj ustanovi koja ga potom vraća studentu/Erasmus koordinatoru. Potpis ovlaštene osobe iz ustanove koja namjerava primiti studente jamstvo je da student ima pravo pohađati nastavu planiranih predmetnih jedinica. Promjene Learning Agreementa trebaju se tražiti u roku od 5 tjedana nakon početka mobilnosti (npr. zbog promjene rasporeda kolegija, produžetka mobilnosti...) te ih je potrebno usuglasiti tijekom sljedeća 2 tjedna. Student je dužan dostaviti presliku Learning Agreementa sa svim potpisima i pečatima Odjelu za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Splitu.

2) Sklapanje Ugovora za dodjelu financijske potpore za Erasmus+ KA107 studij

Ugovore priprema Odjel za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju. Ugovore potpisuju rektor Sveučilišta u Splitu i student. 

3) Prijava na inozemno Sveučilište

Nakon konačne odluke o odabiru kandidata, Sveučilište u Splitu će inozemnim institucijama poslati pisma nominacije kojima će nominirati izabrane studente. 

4) Reguliranje putnog zdravstvenog osiguranja

Student je dužan biti zdravstveno osiguran za vrijeme studijskog boravka u inozemstvu. Student dostavlja policu putnog zdravstvenog osiguranja Odjelu za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju prije odlaska na mobilnost i prije potpisivanja ugovora o dodijeli financijske potpore.

5) Reguliranje boravka (viza)

Ako je potrebna viza za boravak u inozemstvu, korisnik financijske potpore dužan je sam ishoditi vizu u svrhu studijskog boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi. Odjel za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju pružit će podršku u pružanju informacija. Ovdje su dostupne osnovne informacije o viznom sustavu koji vrijedi između Hrvatske i drugih država/entiteta.

OBVEZE STUDENATA NAKON POVRATKA S MOBILNOSTI

Student je po povratku na Sveučilište u Splitu dužan Uredu za međunarodnu suradnju dostaviti:

  1. Potvrda o sudjelovanju/ Statement of Host Institution- potvrda u kojoj se navodi točno razdoblje mobilnosti, s potpisom i pečatom  ovlaštene  osobe s inozemne ustanove.
  2. Prijepis ocjena/ Transcript of Records u skladu sa Sporazumom o učenju za Erasmus+ mobilnost u svrhu studija- popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim bodovima/ocjenama za izvršene aktivnosti, odnosno potvrdu domaćeg ili stranog mentora o izradi završnog rada.
  3. Završno izvješće za studijski boravak/ Final Report- studenti će po završetku mobilnosti na e-mail dobiti upitnik završnog izvješća od Agencije za mobilnost. Ispunjavanje online EU upitnika uvjet je za isplatu preostalog iznosa financijske potpore.
  4. Kopija putnih karata- ako je to moguće