Vrednovanje programa koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja

Postupak i kriteriji/uvjeti vrednovanja za programe koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja definirani su Pravilnikom o postupku vrednovanja programa koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Splitu.