Misija i vizija Centra za unaprjeđenje kvalitete

Misija i vizija Centra za unaprjeđenje kvalitete

Misija Centra za unaprjeđenje kvalitete je ugrađivanje kvalitete u sve vidove djelovanja Sveučilišta uz potpuno sudjelovanje svih sudionika procesa visokog obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada. Dionici su akademska, znanstvena i šira društvena zajednica.

Vizija Centra za unaprjeđenje kvalitete je izgradnja cjelovitog sustava koji će omogućiti stalno praćenje i unaprjeđenje kvalitete svih vidova djelovanja Sveučilišta i sastavnica, a u skladu s misijom Sveučilišta i sastavnica.

Ciljevi

  • izgradnja sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu, pokretanje i koordiniranje inicijativa vezanih za sustav osiguravanja kvalitete, utvrđivanja pokazatelja, standarda i kriterija za unaprjeđivanje kvalitete, osiguranja unutarnje prosudbe kao pretpostavke unaprjeđenja kvalitete, poticanja i organiziranja stručnog usavršavanja unutarnjih korisnika sustava te osiguravanja povratne informacije od dionika i usmjeravanje njihovih sugestija prijedloga i kritika,
  • razvoj mehanizama i ugradnja kulture kvalitete kroz normativne akte te druge vidove djelovanja Sveučilišta,
  • uključivanje Sveučilišta u nacionalni sustav osiguravanja kvalitete,
  • uključivanje Sveučilišta u europski sustav osiguravanja kvalitete.