Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
VV/01/2023
Računala i računalna oprema
7/14/2023 04.09.2023. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/05/2023-A
Savjetovanje i zaštita intelektualnog vlasništva
4/5/2023 25.04.2023. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/05/2023
Savjetovanje i zaštita intelektualnog vlasništva
2/15/2023 07.03.2023. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
MV/10/2022
Usluga tiska i distribucije sveučilišnog lista „Universitas“
12/20/2022 10.01.2023. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/05/2022-B
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka
10/6/2022 27.10.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/04/2022 - A
Laboratorijska oprema
9/9/2022 07.10.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/05/2022-A
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka
8/1/2022 31.08.2022. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
MV/05/2022
Namještaj i oprema
6/17/2022 06.07.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/04/2022
Laboratorijska oprema
6/13/2022 11.07.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/05/2022
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka
6/10/2022 08.07.2022. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/01/2022
Računala i računalna oprema-nabava 1. grupe predmeta nabave - Računala
6/6/2022 07.07.2022. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/02/2022
Organizacija i provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja
4/14/2022 14.06.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/01/2022
Rekonstrukcija/ojačanje nadogradnje zgrade "A" Medicinskog fakulteta u Splitu
3/24/2022 25.04.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/07/2022
Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Teslina 10 i 12 u Splitu
3/7/2022 25.03.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/03/2022
LABORATORIJSKI UREĐAJI
2/23/2022 16.03.2022. sklopljeni ugovori
123456789