Predstavljanje Sveučilišta u Splitu

Novi diplomski studij na engleskom jeziku Molecular biology od ove jeseni na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

Ove 2022./23. akademske godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, počet će s radom novi diplomski sveučilišni studijski program, Molekularna biologija na engleskom jeziku, (Molecular biology).

To je prvi takav program u Republici Hrvatskoj. Program traje dvije godine, odnosno 4 semestra. Njime se stječe 120 ECTS bodova i titula magistra molekularne biologije.

Novi diplomski sveučilišni studijski program Molekularne biologije usmjeren je ka stjecanju ključnih teorijskih i praktičnih znanja, kompetencija i vještina iz područja molekularnih bioznanosti (molekularna biologija, biomedicina, biotehnologija, bioinformatika).

Studenti će steći interdisciplinarna znanja i vještine osobito iz biologiji srodnih i važnih područja kemije, fizike, matematike, informatike. U programu je naglasak stavljen i na praktični dio koji će pridonijeti cjelovitom i kvalitetnom obrazovanju studenta. Također, studenti će razvijati tzv. transverzalne ili prenosive vještine kao što su komunikacija, timski rad, kritičko mišljenje, liderstvo, a koje su izuzetno važne za zapošljavanje i napredovanje u karijeri.

Projekcije analitičara tržišta rada pokazuju da će u budućnosti postojati velika potražnja za stručnjacima iz područja molekularnih bioznanosti, te se očekuje i snažan razvoj tržišta za usluge i poslove koje diplomirani kadar tog profila može obavljati. Mogućnost zapošljavanja su i privatne ili javne znanstvene i nastavne institucije, biomedicinske i medicinske tvrtke, biotehnološke i farmaceutske firme te firme uključene u proizvodnju i kontrolu kvalitete hrane, vode, zaštite okoliša, proizvodnje i trgovine znanstvenom opremom i slično. Dio diplomiranih studenata zapošljava se na različitim znanstveno-istraživačkim i drugim projektima te centrima izvrsnosti gdje imaju priliku izraditi doktorsku disertaciju te nastaviti daljnji razvoj znanstvene karijere.