Studentski život

NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog te preddiplomskog stručnog studija u ak. god. 2022./2023.

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2022./2023.

Tekst Natječaja nalazi se u prilogu obavijesti, kao i Odluka Senata Sveučilišta u Splitu te Odluka Senata u kojoj se dopune Općeg dijela odnose na alternativnu skrb te Konverzija iznosa iskazanih u kunama u eure.

 

Vezani dokumenti