Predavanje Latinskog jeruzalemskog patrijarha Pierbattiste Pizzaballe pod nazivom "Uloga Katoličke crkve u Svetoj zemlji"

U sklopu proslave Dana Sveučilišta, u srijedu 14. lipnja, njegovo blaženstvo Pierbattista Pizzaballa, apostolski administrator Latinskoga jeruzalemskog patrijarhata održat će predavanje pod nazivom "Uloga Katoličke crkve u Svetoj zemlji". Početak predavanja je zakazan u 19.30 sati, u dvorani Katoličko-bogoslovnog fakulteta na I. katu, Zrinsko-frankopanska 19.

Radujemo se Vašem dolasku!